J.F.M. Microplan of Melghat - Forest

भवई बोरी आळंधी माखला पायविहीर
भुलारेी कोटा आमझरी माडीझडप खतिजापुर
घाटंग भांडुम डोमी नयाखेडा
खिरपानी   बोदु मारीता उपतखेडा
खोंगदा   टेटु कुंड  
लवादा   बागलिंगा खोखमार  
मासोंडी   बोरधा कुही  
पांढरखडक   हील्‍डा खांडुखेडा  
पिपादरी   खाटकली पीली  
सलोना   पिपल्‍या बो-यातखेडा  
    सलिता जरीदा  
    सर्वपन    
    टेंब्रुसोंडा    
    वस्‍तापुर