< Blood Bank

अमरावती रक्‍तपेढी

रक्‍तदान करा जीवनदान मिळवा

२४ तास ब्‍लड बॅक सुविधा उपलब्‍ध

अ. क्र.
ब्‍लड बॅंक
पत्‍ता
फोन नंबर
श्री बालाजी ब्‍लड बॅंक
अंबा पेठ अमरावती
०७२१-६७१६००
संत गाडगे बाबा ब्‍लड बॅंक
श्रीहरी हॉस्‍पीटल बडनेरा अमरावती
०७२१-२५८०४५५
पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज
पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज पंचवटी अमरावती
०७२१-२६६५५४५
अमरावती ब्‍लड बॅक
अमरावती
९४२२१५५६३५
Home