आपला अमरावती-एक दृष्‍टीक्षेप

लोकसंख्या

 व्यक्ती

26,07,160

कुटूंबाची संख्‍या     

5,26,23   

पुरुषांची

1,345.614

घरगुती आकार     

5

महिलांची

1,261.546

 

 

वाढ (1991 - 2001)

1 ते 8.45

लिंग गुणोत्तर(1000 पुरुष प्रमाण महिलांची)

938

ग्रामीण

707.581

लिंग गुणोत्तर (0-6 वर्षे)

941

शहरी

8,99,579

 

 

अनुसूचित जाती लोकसंख्या

4,46,623

अनुसूचित जमाती लोकसंख्या

3,56,533

एकूण लोकसंख्या

  17.13 टक्के

एकुण लोकसंख्‍या टक्केवारी

13.68


साक्षरता आणि शैक्षणिक स्‍तर

शैक्षणिक पातळी

मिळविलेले स्‍तर

व्यक्ती

1, 856.549

एकूण

1, 856.549

पुरूष

1,032,546

पातळी शिवाय

34,541

महिला

824,003

प्राथमिक

537,635     

साक्षरतेचे प्रमाण प्राथमिक

4 33,284 

 

 

व्यक्ती

8 2.54

मध्य

3 05,648 

पुरुषांची

8 8.91

मॅट्रीक / उच्च माध्यमिक / डिप्लोमा

431.104

महिलांची

7 5.73

पदवीधर आणि च्‍या वर

114 114,536


कामगार वय गट

एकूण कामगार

1 ,095,622

0 - 4 वर्षे

2 52,428

 मुख्य कामगार   

9 08,363

5 - 14 वर्षे

5 75,750

अल्पभूधारक कामगार

1 87,259

15 - 59 वर्षे

1 ,513,117

कामगार व्‍यतिरीक्‍त

1 ,511,538

६० वर्ष आणि त्‍यावरिल (अ.नि.स. समवेत)

2 65,865

 

Home