जिल्‍हा परीषद निवडणुक

१. अंतीम मतदार यादी -जि.प.प.सं.निवडणुक-२०१७

१. अमरावती २. अचलपुर ३. अंजनगाव सुर्जी ४. भातकुली ५. चांदुर बाजार ६. चांदुर रेल्‍वे ७. चिखलदरा ८. दर्यापुर ९.धामणगाव रेल्‍वे १०. धारणी ११. मोर्शी १२. नांदगाव खंडेश्‍वर १३. तीवसा १४.वरुड

१५. डिलेटेड व्‍होटर यादी.

टिप - "सदरची यादी ही भारत निवडणुक आयोगाकडील दिनांक १६.०९.२०१६ रोजी प्रसिध्‍द केलेल्‍या प्रारुप मतदार यादीवर आधारीत असुन ती केवळ नागरीकांच्‍या माहितीस्‍तव आहे"

१. मतदार यादी कंट्रोल चार्ट