माहितीचा अधिकार

एक कायदा नागरिकांना प्रत्येक सार्वजनिक अधिकार काम पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व प्रोत्साहन करण्यासाठी, सार्वजनिक ताब्यात माहिती प्रवेश सुरक्षित माहिती अधिकार व्यावहारिक सरकार बाहेर सेट करण्यासाठी प्रदान करण्यासाठी, एक केंद्रीय माहिती आयोगाच्या घटना आणि राज्याच्या माहिती आयोगाकडे साहाय्याने किंवा आनुषंगिक त्याला बाबींसाठी.