जलयुक्‍त शिवार अभियान गाव निहाय नकाशे

अमरावती
गाव/नकाशा

अचलपुर

गाव/नकाशा

अंजनगाव सुर्जी

गाव/नकाशा

भातकुली

गाव/नकाशा

चांदुर बाजार

गाव/नकाशा

चांदुर रेल्‍वे

गाव/नकाशा

चिखलदरा

गाव/नकाशा

दर्यापुर

गाव/नकाशा

धामणगाव रेल्‍वे

गाव/नकाशा

धारणी

गाव/नकाशा

मोर्शी

गाव/नकाशा

नांदगाव खंडेश्‍वर

गाव/नकाशा

तीवसा

गाव/नकाशा

वरुड

गाव/नकाशा